Stamp Collectors Catalogue
 Search: B
(1886 images found)

Boys fishing
Boys fishing, RP Romina, Romania, stamp, fishing, boys, 1962, UNTCH, Posta, 55 Bani

Title: Boys fishing
Location: RP Romina, Romania
Description: Two boy anglers
Keywords: stamp, fishing, boys, 1962, UNTCH, Posta, 55 Bani

Grey Heron
Grey Heron, Polska, Poland, stamp, bird, Desselberger, PWPW, 1964, 90 Gr, Czapla, Ardea cinerea
Flying Osprey
Flying Osprey, Polska, Poland, stamp, bird, Desselberger, PWPW, 1964, Pandion haliaetus, flying, 60 Gr, Rybolow
Little Gull
Little Gull, Polska, Poland, stamp, bird, Desselberger, PWPW, 1964, 1.35 Zt, Mewa Mala, Larus minutus
White Stork with Young
White Stork with Young, Polska, Poland, stamp, bird, village, 1.00 Zl, PWPW, 73, H Matuszewska, Ochrona srodowiska, nest, young, Ciconia ciconia, UNEP
Flying Osprey
Flying Osprey, Polska, Poland, stamp, bird, Desselberger, PWPW, 1964, Pandion haliaetus, flying, 60 Gr, Rybolow
Grey Partridge
Grey Partridge, Polska, Poland, stamp, bird, Perdix perdix, H Chylinski, PWPW, 86, 5 Zt, Kuropatwa
Greylag Goose
Greylag Goose, Polska, Poland, stamp, bird, hutning, shotgun, weapon, W Surowiecki, PWPW, 81, 6.50, Anser anser, Ges gegawa
Garganey
Garganey, Polska, Poland, stamp, bird, Anas querquedula, Desselbergerm PWPW, 1985, 5 Zt, Cyranka
Common Redstart
Common Redstart, Polska, Poland, stamp, bird, Phoenicurus phoenicurus, PWPW, 1966, Desselberger, 2.50 Zt, Pleszka
Toco Toucan
Toco Toucan, Polska, Poland, stamp, bird, tuka, I Grabinski, 60 Gr, Rhampastos toco, Ramphastos toco
Eurasian Hobby
Eurasian Hobby, Polska, Poland, stamp, bird, bird of prey, Falco subbuteo, Desselberger, PWPW, 1974, 2.00
Male Pheasant
Male Pheasant, Polska, Poland, stamp, bird, Phasianus colchicus, 60 Gr, PWPW, 1970, DesselbergerBuilt and Designed by MSoftDevelopment.com