Stamp Collectors Catalogue
 Search: Buu Chính
(9 images found)

Two Siamese fighting fishes
Two Siamese fighting fishes, Viêt Nam, Vietnam, stamp, fish, 12 xu, Bu'u Chính, uyen 80, Choi xanh, Betta splendens

Title: Two Siamese fighting fishes
Location: Viêt Nam, Vietnam
Description: One black and one Red Siamese fighting fish [Betta splendens] on a green background
Keywords: stamp, fish, 12 xu, Bu'u Chính, uyen 80, Choi xanh, Betta splendens

Zebra bullhead shark
Zebra bullhead shark, Viêt Nam, Vietnam, stamp, fish, Buu Chính, 30 xu, Huy Kha´nh, Cá nhám hô, Heterodontus zebra
Brown pencilfish
Brown pencilfish, Viêt Nam, Vietnam, stamp, fish, 20 Xu, Bu'u Chính, uyen 80, Mún hoa, Poecilobrycon eques, Nannostomus eques
Two Freshwater Angelfishes
Two Freshwater Angelfishes, Viêt Nam, Vietnam, stamp, fish, 50 xu, Bu'u Chính, uyen 80, Thâ`n tiên thach vân, Pterophyllum eimekei, Pterophyllum scalare
Two Siamese fighting fishes
Two Siamese fighting fishes, Viêt Nam, Vietnam, stamp, fish, 12 xu, Bu'u Chính, uyen 80, Choi xanh, Betta splendens
Japanese wobbegong
Japanese wobbegong, Viêt Nam, Vietnam, stamp, fish, Buu Chính, 20 xu, Lê Toan, Cá nhám râu, Orectolobus japonicus
Largetooth sawfish
Largetooth sawfish, Viêt Nam, Vietnam, stamp, fish, Buu Chính, 50 xu, Huy Kha´nh, Cá Dao, Pristis microdon
Tiger shark
Tiger shark, Viêt Nam, Vietnam, stamp, fish, Buu Chính, 12 xu, Huy Kha´nh, Cá Mâp Chôn, Galeocerdo cuvier
Scalloped hammerhead
Scalloped hammerhead, Viêt Nam, Vietnam, stamp, fish, Buu Chính, 60 xu, Ng Hiêp, Cá nhám búa, Sphyrna lewini
Japanese eagle ray
Japanese eagle ray, Viêt Nam, Vietnam, stamp, fish, Buu Chính, 1 dt, Ng Hiêp, Cá Duôíó, Myliobatis tobijeiBuilt and Designed by MSoftDevelopment.com