Stamp Collectors Catalogue
 Search⊂Nav=: Europe
European perch
European perch, Ceskoslovensko, Czechoslovakia, stamp, fish, CIPS, Vingler, 1966, 60 h, Ostriez, Perca fluviatilis, Perca fluviatilis L

Title: European perch
Location: Ceskoslovensko, Czechoslovakia
Description: Perch [Perca fluviatilis] swimming over stony bottom
Keywords: stamp, fish, CIPS, Vingler, 1966, 60 h, Ostriez, Perca fluviatilis, Perca fluviatilis L

Grayling
Grayling, Polska, Poland, stamp, fish, 1.00, Lipien, 1979, PZW, flyfishing, fly, Thymallus thymallus
European perch
European perch, Polska, Poland, stamp, fish, 90 Gr, Okon, fishing, 1979, PZW, Perca fluviatilis
Atlantic salmon
Atlantic salmon, Polska, Poland, stamp, fish, fishing, 1.50, Losos, fishing, flyfishing, fly, 1979, PZW, Salmo salar
Blackback butterflyfish
Blackback butterflyfish, Polska, Poland, stamp, fish, 5 Gr, Poczta, Desselberger, PWPW, 1967, Chaetodon melanotus, Chaetodon melanotus var.
Clown triggerfish
Clown triggerfish, Polska, Poland, stamp, fish, 60 Gr, Poczta, Desselberger, PWPW, 1967, Balistoides conspicillum
Swimming Fossil
Swimming Fossil, Polska, Poland, stamp, fish, 20, Dinichthys, 380 min lat, A Heidrich, P.W.P.W, Dunkleosteus terrelli, fossil
Purple Emperor
Purple Emperor, Polska, Poland, stamp, insect, butterfly, 2.00 Zl, Desselberger, PWPW, 1967, Apatura iris, miwniak teczowiee
Old World Swallowtail
Old World Swallowtail, Polska, Poland, stamp, insect, butterfly, 20 Gr, Desselberger, PWPW, 1967, Papilio machaon, Paz krolowej
Peacock
Peacock, Polska, Poland, stamp, insect, butterfly, 10 Gr, Desselberger, PWPW, 1967, Vanessa io, pusalka pawik, Inachis io, Nymphalis io
Field Scabious
Field Scabious, Polska, Poland, stamp, plant, flower, PWPW, 67, T Michaluk, Coult, 3.40 Zl, Swiezbnica polna, Knautia arvensis
Spinystar
Spinystar, Polska, Poland, stamp, plant, flower, Coryphanta vivipara, Escobaria vivipara, T Michaluk, PWPW, 68, 40 Gr
King protea
King protea, Polska, Poland, stamp, plant, flower, Protea cynaroides, 90 Gr, PWPW, 68, T MichalukBuilt and Designed by MSoftDevelopment.com